Training

Om onze cliënten goed op de hoogte te houden van commerciële en technische ontwikkelingen omtrent de producten of een efficiëntere werking op de werkvloer, verzorgen wij geregeld verschillende opleidingen. Elke deelnemer ontvangt indien hij de cursus met voldoende resultaat heeft afgesloten, een certificaat. Ook geven wij geregelde spuitdemonstraties om zo de voor- en nadelen te ervaren van onze producten.

               

      WET MILIEUBEHEER
De vergunningssituatie

               
                                             
 

Milieuvergunning

       

AMVB Herstelinrichtingen

                                             
 

Vergunningplichtige bedrijven blijven een milieuvergunning nodig hebben. Aanvraag geschiedt bij de gemeente, die ook de vergunning verleent.

 

Aanmelding bij gemeente d.m.v. een kennisgeving.
Voldoen aan landelijk uniforme voorwaarden.

                                             
 

Nieuwe voorschriften met betrekking tot o.a. reductie oplosmiddelengebruik, registratie van oplosmiddelen en oplosmiddelarme verfproducten.

Wordt gewijzigd in
NIEUWE AMVB:

Inrichtingen voor motorvoertuigen

 

 

AMVB Overspray

 
  Besluit Vluchtige Organische Stoffen Wms  
 

 

Iedereen die professioneel spuitwerkzaamheden verricht
en per jaar meer dan 1000 kg verf/250 kg oplosmiddelen gebruikt

 

 
 

SPUITOPLEIDING

en

 

SPUITDIPLOMA

 
             


Geeraets vestigingen

Blijf op de hoogte!

Aanmelden